UAB “Transmitto” tachografų dirbtuvių tikslas – teikti patikimas ir kokybiškas paslaugas savo klientams, gerai dirbti ir didžiuotis savo tachografų dirbtuvėmis.

UAB “Transmitto” tachografų dirbtuvės, siekdamos priimti gerą sprendimą kiekvieną dieną bei siekdamos užsibrėžtų tikslų, visada remiasi šiais nuostatais:

 1. Tachografų patikros dirbtuvių vadovas įsipareigoja:
 • palaikyti gerą profesinį lygį ir teikti užsakovams kokybiškas kontrolės paslaugas;
 • teikti kontrolės paslaugas, tenkinančias užsakovų reikalavimus.
 1. Visi darbuotojai, susiję su kontrolės veiksmais, yra susipažinę su kokybės vadybos sistemos dokumentais ir savo darbe įdiegia principus ir procedūras:
 • nuolat atitikti standarto LST EN ISO/IEC 17020 reikalavimus ir nuolat gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą;
 • palaikyti kokybės vadybos sistemą tinkamame lygyje, kuris užtikrintų stabilų kokybiškų patikros rezultatų gavimą.
 1. Vadovybė ir darbuotojai supranta nešališkumo, nepriklausomumo ir objektyvumo svarbą tachografų patikros veikloje, valdo interesų konfliktą ir įsipareigoja:
 • užtikrinti veiklos objektyvumą ir nešališkumą;
 • užtikrinti, kad darbuotojai, atsakingi už kontrolę, nepatirtų jokio komercinio, finansinio ar kitokio spaudimo, kuris galėtų paveikti jų sprendimus;
 • nedaryti įtakos dirbtuvių veiklai ir priimamiems sprendimams, kas galėtų įtakoti patikros rezultatus;
 • skirti reikiamus išteklius šių reikalavimų įgyvendinimui.

Tachografų dirbtuvių vadovas                           Justinas Kalinas

2022-08-18